Projekt "Prameny"


Celý společný projekt českých a polských partnerů je založen na organizaci tvořivých dílen v oblastech: taneční, hudební, pěvecké, dramatické a výtvarné, které budou probíhat ve vzájemném propojení. Dílny se zakončí výstupy-představeními pro veřejnost spojenými s ukázkami lidových řemesel a ochutnávkami regionálních kuchyní.
Setkání podpoří a propaguje tradice lidové kultury česko - polského pohraničí. Projekt je zaměřený na budování přeshraničních kontaktů s cílem zachování kulturního dědictví a tradic zmapováním a obnovením již zapomenutých obyčejů na území České Skalice, Pstrazna a Vysoké Srbské.
Z české strany bude do projektu zapojeno FS Barunka, o.s. Česká Skalice, SVČ Bájo Česká Skalice, NPÚ Ratibořické údolí, Město Česká Skalice, Muzeum B. Němcové, Obec Vysoká Srbská.
Z polské strany bude do projektu zapojeno Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju.

Projekt je na české straně koncipován jako 3 samostatné akce. Setkají se zde členové souborů napříč uměleckými žánry v rámci území podporovaných Euroregionem Glacensis. Do tvořivých dílen se zapojí dětský folklorní soubor a hudební soubor staré hudby, které pracují při SVČ Bájo Česká Skalice, a další hosté, zvána je i široká veřejnost!

Projekt „Prameny“ je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Ohlédnutí za projektem PRAMENY
s texty Michaela Pospíšila a Martiny Pavlasové naleznete ZDE


FOTOGALERIE ZDE

Již proběhlo:

1.3.2014 Bacchanálie - Masopust, Česká Skalice
Plakát v polštině zde
Po Svátku Třech Svatých Králů (6. 1.) už opravdu začíná „Velký Masopust“, kulminující týden před Popeleční Středou (tedy 40+6 dní za 6 postních nedělí, žádná neděle totiž není půstem!) K jídlu, pití a k tanci odedávna zněl bujarý zpěv i muzika s nástroji, které jsou v prastarých textech písní jmenovány: husle, dudy-kejdy i moldánky, cimbálek, basa, píšťaly... Svátek si udržel v lidovém zvykosloví svoji neobyčejnou přitažlivost, přestože nebyl církví, pro jeho pohanský smysl a nevázanou bujnost, nikdy schvalován.
Začínat bude o 9. hodině na Husově náměstí u SVČ Bája, kde Pronobus za všechny maškary u starosty města o povolení Českou Skalicí pochodit požádá. Pro všechny bude nachystána ochutnávka lidových regionálních pokrmů.

Tvořivé dílny pro veřejnost se uskuteční v tyto termíny:
pátek 14.2. 17,30-21 hodin
sobota 15.2. 9-11,30 hodin
pátek 21.2. 17,30-21 hodin
sobota 22.2. 9-11,30 hodin
pátek 28.2. 17,30-21 hodin
Pro více informací o tvořivých dílnách volejte telefonní číslo 777 347 117 nebo pište na info@barunka.org.

Tvořivá dílna kašírování masopustních masek pro školní družinu Velký Třebešov:
pátek 28.2. 13,30 - 15 hodin

29.6.2014 Mlynářské slavnosti, Rudrův mlýn, Ratibořice
Plakát v polštině zde
Různé selské a cechovní oslavy byly našim pradědům a prabábám kořením, které dávalo chuť jednotvárnosti všední dřiny a věčnému pohybu v koridoru různých krutých „zvykových práv“. Jinými slovy nikdo si nemohl dělat, co by chtěl, ale pouze co se slušelo a dělalo celá staletí. Nejen Masopust, Posvicení a Dožínky, ale i různé drobnější příležitosti k nepřístojnostem dávaly našim předkům sílu přežít a příležitost přivést nás na svět… Mlynáři stáli společensky mezi všemi stavy (sedláky i měšťáky, panstvem i duchovními), zkrátka každý je potřeboval pro přežití, což by nás mělo poučit. Každý si je rád dobíral, protože se všeobecně vědělo, že jako naši dnešní „parlamentní trafikáři“ si i oni tu a tam něco přivydělají nekalým způsobem… Tehdy se takové kauzy ovšem nepropíraly
v „médiích“, které lidi více rozdělují, než spojují, ale zpívaly se při stole, či k tanci, vše se uzdravovalo smíchem. Náš letošní program představí tyto písně a tance za zvuku dobových nástrojů, v o co menším, o to správnějším obsazení, tak, jak asi zněly před příchodem komerčního artiklu zvaného „folklór“. Uslyšíme zvuk nechanické harfy, niněry a všudypřítomných dud.
Součástí programu bude vyhlášení soutěže o nejlepší Ratibořický bochník s ochutnávkou chlebů regionálních pekařství a soukromých osob.

Tvořivé dílny pro veřejnost se uskuteční v tyto termíny:
pátek 21.3. 17,30-21 hodin - taneční dílna s Vladimírem Kočím
sobota 22.3. 9-11,30 hodin - taneční dílna s Vladimírem Kočím
středa 26.3. 15,30 hodin restaurace U Pitašů ve Velkém Třebešově, PLSTĚNÍ - zpracování tradičního materiálu, ovčího rouna pomocí plstících jehel
úterý 8.4. 17-21 hodin - hudební a pěvecká dílna Kudowa Zdrój
pátek 11.4. 17,30-21 hodin - hud. pěv.dílna s Mich. Pospíšilem; výtvar. dílna s M.Horkou
sobota 12.4. 9-11,30 hodin - hud. pěv.dílna s Mich. Pospíšilem; výtvar. dílna s M.Horkou
pondělí 21.4. 14-17 hodin - hudební a pěvecká dílna Kudowa Zdrój
pátek 23.5. 17,30-21 hodin - dramatic.dílna s Jarkou Holasovou
sobota 24.5. 9-11,30 hodin - dramatic.dílna s Jarkou Holasovou
pátek 13.6. 17,30-21 hodin - taneč,hudeb,pěv,vytv,dram. dílna
sobota 14.6. 9-11,30 hodin - taneč,hudeb,pěv,vytv,dram. dílna
Pro více informací o tvořivých dílnách volejte telefonní číslo 777 347 117 nebo pište na info@barunka.org.

Ohlédnutí za "Mlynářskými slavnostmi" a výsledky soutěže o nejlepší "Ratibořický bochník 2014" najdete ZDE.

21.9.2014 Posvícení s procesím, Česká Skalice a Ratibořice
Plakát v polštině zde
Oslava ukončení sklizně začne v 9.30 slavnou mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici s krásnou barokní muzikou na motiv kdysi nejslavnější poutnické písně „O Gloriosa Domina“ od varšavského královského kapelníka Marcina Mielczewského. Asi v 10.30 účinkující procesím za zpěvu poutnických písní přejdou do hospody (Rudrův mlýn v Ratibořicích). Tam oslava pokračuje hostinou od 13 do 16 hodin s znovuvzkříšeným dávným obřadním zvykem „Tlučení Kohouta“ a s nezbytnou muzikou „při stole“, od zbožných děkovných písní z českých barokních kancionálů, až po rozverné popěvky a bujaré tance.
K pomlskání (ochutnání) budou koláče, hnětynky, určitě i něco od masa! Každá paňmáma se může blejsknout svými koláčky. Totiž: vyhlašujeme tímto soutěž o ty nejvoňavější, co se na jazyku rozplynou! Součástí programu ochutnávka a vyhodnocení soutěže o Posvícenský koláč. Hlaste se na tel. č. 777 347 117 nebo info@barunka.org.

Posviťme si na Posvicení. / Pustotny niepusty Odpust.
Text: Michael Pospíšil
Trochu se nám to v češtině plete: Posvicení je oslava výročí posvěcení kostela. Pokud se ale už neví, kdy byla svatyně posvěcena, slaví se tzv. „Císařské Posvicení“, umístěné císařem Josefem II. až za spolehlivě dokončenou sklizeň, tedy na Svato-Havelské (16.10.), či Svato-Václavské (28.9.). Ovšem Posvícení, i posvěcení vždy nějak souvisí s ohněm. Ohněm je i sám život od Boha (odtud pražský „NeboŽižek“ = Nebi Oheň, tedy „věčné světlo“ na Petříně, nesprávě „Nebozízek“). Posvicení, jako slavnost tedy vlastně znamená totéž, co latinské „Convivium“, tedy „obživení“, posilující hostina. Potkávali se v něm lidé všech stavů, muzika všech žánrů, rituály dávné i budoucí, křesťanské s pohanskými (po mši „tlučení kohouta“, čili vlastně zástupná rituální vražda - oběť. Člověk si vždy zajišťoval náklonnost všech božstev...
Ovšem tím prvním krokem je vykročení ze sebe, čímž se Posvicení podobá Masopustu, ale je přec vděčnější. Dalším krokem je průvod, většinou kolísající mezi zbožným a rozpustilým průvodem, procesím a koledovou obchůzkou.
Tak i naše českoskalické Posvicení s hosty z Polska začne děkovným procesím, slavnou mší s krásnou barokní muzikou, dalším procesím-procházkou do ratibořického mlejna, tam ovšem dorazí veselá společnost, která nebude „skleníkovým vystoupením“, ale vyzváním pro kohokoliv!

Tvořivé dílny pro veřejnost se uskuteční v tyto termíny:
středa 3.9. 13-15 hodin
úterý 9.9. 17-21 hodin hudební a pěvecká dílna Kudowa Zdrój
středa 10.9. 13-15 hodin
pátek 12.9. 17-21 hodin
středa 17.9. 13-15 hodin
pátek 19.9. 17-21 hodin
sobota 20.9. 10-14 hodin
Pro více informací o tvořivých dílnách volejte telefonní číslo 777 347 117 nebo pište na info@barunka.org.

Ohlédnutí za Posvícením najdete ZDE.