Projekt "Lidový rok"

Společný projekt českých a polských partnerů, který se konal v letech 2009 a 2010, byl založen na organizaci kulturních vystoupení podporujících i propagujících tradice lidové kultury česko-polského pohraničí. Rovněž podporoval aktivní podíl místních obyvatel na vystoupeních organizovaných na druhé straně hranice. Projekt byl zaměřený na budování přeshraničních kontaktů s cílem zachování kulturního dědictví, tradic, zvyků a obyčejů v České Skalici i Bardu a na vzájemném poznávání a účasti na akcích na obou stranách hranice. Z české strany bylo do projektu zapojeno občanské sdružení Folklorní soubor Barunka, o.s. Česká Skalice, Středisko volného času Bájo Česká Skalice, Muzeum Boženy Němcové v České Skalici a město Česká Skalice. Uvedené organizace pořádají většinu kulturních akcí v České Skalici. Z polské strany bylo do projektu zapojeno Centrum kultury a propagace v Bardo a město Bardo.

V průběhu celého projektu vystupovaly folklorní soubory jako hosté z různých míst České republiky v rámci území podporovaných Euroregionem Glacensis a vždy dětský folklorní soubor Barunka, který pracuje při SVČ Bájo Česká Skalice. Projekt byl na české straně koncipován jako 6 samostatných akcí:

1. Barunčina škola 13. 6. 2009 - stylizované představení dobové výuky a dětských her v autentickém prostředí areálu muzea Barunčiny školy
2. Folklorní okénko s česko-polským jarmarkem 12. 9. 2009 - přátelské setkání u lidové písničky různých regiónů spojené s ochutnávkami tradičních českých a polských pohorských lidových pokrmů, jarmark lidových řemesel s možností vyzkoušet řemesla veřejností, workshop folklorních souborů
3. Jiřinkový folklorní bál 19. 9. 2009 - v dobových kostýmech s tancem v duchu folklorních písní a výukou dobových tanců
4. Česko - polský vánoční koncert 6. 12. 2009
5. Masopust 13. 2. 2010 - tradiční lidová obchůzka českých i polských masek s tanečním vystoupením masopustních maškar a ochutnávkami masopustních pokrmů
6. Vynášení zimy, lítování, velikonoční zvyky a česko-polský jarmark 21. 3. 2010 - připomenutí českých i polských pohanských zvyků, vyrobení Moreny, která bývá průvodem donesena k řece Úpě a utopena, vítání jara s lítem a chlapecká koleda.


Projekt „Lidový rok“ je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.