Folklor před folklorem

"Folklor před folklorem" je projekt pořádaný v rámci programu Evropské unie Mládež v akci. Jedná se o třístrannou výměnu mezi folklorním souborem Barunka z České Skalice, Dětským folklorním souborem Cindruška Liptovský Hrádek ze Slovenska a ukrajinským tanečním souborem Kozácká radost z Poltavy.

Zaměříme se především na téma s oslavou konce sklizně úrody POSVÍCENÍ. Uspořádáme nabytý program tvůrčích dílen pod vedením lektorů se zaměřením na taneční, hudební, pěveckou a výtvarnou činnost. Seznámíme kamarády se zapomenutými zvyky, především s pohanským zvykem "TLUČENÍ KOHOUTA".

Celý projekt Folklor před folklorem je naplánován na 11 dnů od 18. do 28. srpna 2013. Setkání proběhne v České Skalici, kde chceme s našimi kamarády ze dvou evropských měst slovanských zemí při společných aktivitách porovnávat způsoby obnovení zvyků, tradic a zjistit, jak mohou mladí lidé jako my v dnešní době pomoci zmapovat již zapomenuté tradice a zvyky, protože v České republice se na to již skoro zapomnělo. V České Skalici chceme tyto aktivity plně rozvinout a dojít společně k řešení, které budeme prezentovat zúčastněným zástupcům měst a široké veřejnosti při vystoupeních na veselici ve mlýně v Ratibořicích v České Skalici, na Theatrum Kuks a Skanzenu Pstrazna v srpnu 2013.

FOTOGALERIE ZDE