Přeshraniční mezigenerační integrace (JUS)

Hlavním cílem projektu je posílit intenzitu spolupráce polského a českého společenství žijícího v příhraničí. Cíle bude dosaženo uskutečněním navrhovaných aktivit, v rámci kterých dojde k integraci ve dvou hlavních rovinách - v rovině přeshraniční a mezigenerační. Projektové aktivity (přípravné aktivity, integrační workshopy a integrační akce) jsou zacílené na seniory a mládež z partnerských měst.
Mezi specifické cíle projektu patří posílení spolupráce mládeže a seniorů v rámci jednotlivých partnerských měst. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí navrhovaných přípravných aktivit. Při těchto aktivitách se mládež a senioři z daného města ve svém městě zúčastní integrační akce a připraví si program,
který následně představí během přeshraničních workshopů a integračních akcí, jichž se zúčastnění všechna partnerská města.
Dále je cílem posílení spolupráce polských a českých nevládních organizací, neformálních skupin a institucí věnujících se práci s mládeží a práci se seniory a omezení negativních předsudků (týkající se jak seniorů, tak mládeže) přetrvávající v cílových skupinách. Zapojením mládeže a starších lidí do společných přeshraničních aktivit dojde k překonávání překážek, čímž se posílí vzájemné pozitivní nahlížení jednotlivých cílových skupin.
Projekt probíhá v období 1. 5. 2019 – 30. 6. 2021.

Partnery projektu jsou Folklorní soubor BARUNKA, z.s. Česká Skalice, města Świdnica, Kędzierzyn - Koźle, Kłodzko, Hronov a Náchod.

Podrobné informace o projektu naleznete ZDE

Pozvánka s přihláškou na akce v rámci projektu JUS ke stažení ZDE
Akce konané v rámci projektu:

Integrační akce

30. 8. 2019 – Trhy (Klodzko)
11. 9. 2019 – Den s dějinami Hronova (Hronov)
30. 5. 2020 – Sportovní setkání (Náchod)
27. 6. 2020 – Sportovní setkání (Świdnica)
5. 9. 2020 – Jiřinkové slavnosti (Česká Skalice)
5/2021 – Festival zdraví (Kedzierzyn-Koźle)


Integrační dílny


20 seniorů a juniorů z České Skalice pojede do polských měst
9/2019 – Kedzierzyn-Koźle, keramická dílna
8/2020 – Świdnica, pěvecká dílna
5/2021 – Klodzko, bylinkářská dílna


20 seniorů a juniorů z polských měst přijede do České Skalice
12/2019 – Swidnica, rukodělná a pěvecká dílna
6/2020 – Klodzko, textilní a pohybová dílna
6/2021 – Kedzierzyn-Koźle, rukodělná a hudební dílna


Mezigenerační setkávání


Frekvence setkávání seniorů a juniorů je cca 1x za dva týdny v období říjen až květen v letech 2019-2021 v České Skalici.
Účastnit se mohou všichni se zájmem o vzájemné mezigenerační setkávání v oblastech:
rukodělná práce
pohybově-taneční aktivity
hudebně-pěvecká výuka
trénink pamětiAktuality, akce

18.11.2019
Podzimní pozdrav

15.11.2019
Podzimní zavařování

30.9.2019
Duha

12.9.2019
19.-20.9.2019 Pracovní setkání Świdnica

13.8.2019
30.8.2019 Trhy v Kłodzku
11.9.2019 Den s dějinami Hronova

7.7.2019
24.7.2019 Školení v oblasti sportovně-pohybové: Jičín

22.2.2019
Pozvánka na akce v rámci projektu JUS

21.6.2019
26.6.2019 Trénink paměti

20.6.2019
Podvečer v Ratibořicích…

18.6.2019
23.6.2019 Školení v oblasti sportovně-pohybové: Orlické hory - Velká Deštná

14.6.2019
Baruňátko Ondra – nastávající školák

19.5.2019
23.-24.5.2019 Pracovní setkání Náchod