Výstava "Babička ve filmu"

Výstava „Babička ve filmu“, instalovaná do konce září 2020
v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici, rozšiřuje stálou expozici muzea.
Představuje návštěvníkům filmová zpracování jednoho z nejznámějších děl Boženy Němcové
„Babička“ z let 1971, 1941, 1921.