9.12.2019 Poděkování

Děkujeme všem za nádherné adventní odpoledne na zámku a ve mlýně.
Přejeme všem pěkné vánoční svátky. Do nového roku klid a pohodu, hlavně však zdravíčko.
Přejeme vám stále tolik nadšení a radosti pracovat pro širokou veřejnost.
Toho si vážíme, mnoho lidí bohužel již takovou činnost nezná.

Za Klub seniorů Dobrá pohoda Věra Mimrová