Proč Babičky 2019, Etela Rumplesová

Nikdo z nás „babiček“ na začátku nepředpokládal, že se za 5 let naučíme (v našem věku:-D) tolika novým věcem, se kterými bychom se v běžném životě nikdy nesetkali:
zpívat koledy, staré písně předků k různým příležitostem, plést košíky z orobince, šít a vyšívat čepce, kapsáře, vystupovat v Ratibořicích a nejen tam - po celé ČR, v zahraničí. Nastudovali jsme s folklorními soubory z Podkrkonoší společné vystoupení a vystupovali s ním v Liberci a na MFF ve Strážnici. Dalším vlastním programem jsme se podíleli na oslavách 150. výročí Prusko-rakouské války, částí České Besedy jsme přispěli ke 100. výročí založení SOKOLA. Těšily nás výjezdy k partnerům projektu Aktivní senior. Ten bude mít pokračování. Už teď vybíráme obrozenecké tance do programu k výročí narození „naší“ spisovatelky Boženy Němcové v roce 2020.
Při pravidelném setkávání si navzájem s dětmi malými i odrostlými předáváme zkušenosti. Navazujeme nová a nečekaná, i mezinárodní přátelství.
Člověk při těchto aktivitách skutečně mládne, nejen na duchu, ale i na těle. Děkuju za tuto příležitost být součástí FS BARUNKA v České Skalici.