Dobové kostýmy

V rámci projektu Aktivní senior polsko-českého příhraničí byly pořízeny dobové kostýmy pro propagaci projektu a na kulturní vystoupení v rámci projektu.
Finanční prostředky byly poskytnuty z programu Interreg V-A ČR-PL prostřednictvím ERDF.

Fotogalerie ZDE