18.3.2018 Lítování a vynášení Mořeny

Na Smrtnou neděli se děvčata z Folklorního souboru Barunka vydala s lítem na obchůzku hospodyň v České Skalici. Potěšila je koledou „Líto, líto nesu“ a za odměnu dostala pohoštění a koledu.
Odpoledne se již všechny děti ze souboru vydaly utopit Mořenu-smrtku v řece Úpě. Silný vítr barvil tváře do červena a led na řece u nás pozdržel Zimu ještě o pár dní.

Hana Vavřínová