BABIČKY Folklorního souboru BARUNKA

Od začátku roku 2017 se započal realizovat projekt „Aktivní senior polsko-českého pohraničí“ v programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko z EFRR.
Projekt podpořilo město Česká Skalice zápůjčkou finančních prostředků 600 000 Kč po dobu realizace.

Seniorská část folklorního souboru se schází pravidelně každou středu, kde probíhá nejprve pohybová část – senzomotorické cvičení, posilování, protažení a pak taneční část, ve které se nacvičují potřebné tance k vystoupením. Senioři jsou důležitým článkem souboru v přípravě a realizaci akcí po celý rok. Zajišťují výzdobu, občerstvení, fotodokumentaci, píší svoje postřehy do emailu, novin.

Vytvářejí důležité vazby s nejmladšími dětmi ze souboru, nenásilnou formou jim předávají svoje zkušenosti.

Projekt byl podpořen městem Česká Skalice.