Koleda, koleda, Štěpáne

Potenciál Babiččina údolí nás vybízí k dalším autorským uměleckým počinům, který podpoří turistický ruch našeho regionu. Program je určen především pro rodiny s dětmi, ale i hendikepované, seniory. Podpoříme vztah k tradicím a naší zemi. Jedná se o nekomerční akci s minimální výší vstupného. Přispívá k významné propagaci města díky zájmu České televize a Českého rozhlasu. Vznikla tradiční akce opakovaně žádaná diváky.

Název pořadu „Koleda, koleda Štěpáne“ určuje den, kdy přijdou koledníci s přáním a koledami na Mlýn. Zábavnou poučenou formou přiblížit divákům vánoční čas s důrazem odlišení doby adventní a vánoční.
Účelem projektu je příprava a nastudování nového autorského komponovaného programu členy všech věkových kategorií FS BARUNKA a přizvaných hostů. Společné tvořivé zkoušky dodají především mládeži a seniorům smysl života. Program realizovaný v dobových kostýmech podpoří představu současníků o době dětství B. Němcové - počátku 19. století.

Projekt zahrnuje sběr regionálních koledních písní, dochovaných pověr, pranostik, tvorbu scénáře programu, instrumentální notový zápis pro dobové nástroje, nácvik programu se členy souboru-taneční a pěvecká část, s hostujícími muzikanty, přípravu ochutnávky typických pokrmů a realizaci kulturního programu 1-3krát dne 26.12.2016 v prostorách Rudrova mlýna v Ratibořicích.

Projekt je podpořen městem Česká Skalice.