BABIČKY Folklorního souboru BARUNKA

Druhým rokem velice aktivně pracuje seniorská část souboru „Babičky“ - pravidelně se jednou týdně setkávají na tanečním sále s výukou tance, zpěvu a účastní se vystoupení souboru s odpovídajícím repertoárem vhodným pro seniory. Je plánováno zapojení do projektu podporovaného městem Česká Skalice „Aktivní senior polsko-českého pohraničí“ (žádost podávaná s partnery Město Náchod, Město Trutnov, Gmina Kiedzierzyn-Kožle, Gmina Klodsko, Gmina Swidnica) v letech 2016 – 2018 z EFRR. Stárnutí populace představuje problém, jemuž musí čelit místní samosprávy v celém příhraničí a s kterým se potýká již většina zemí Evropy. Aktivity organizované paralelně na obou stranách hranice budou mít mnohem větší teritoriální a sociální dopad, než kdyby je jednotliví partneři realizovali samostatně a to už jen s ohledem na rozlohu území, jež projekt pokrývá.

Tanec podporuje a udržuje pohybovou paměť, dále zlepšuje celkovou fyzickou i psychickou kondici, což jsou nepostradatelné atributy k naplnění myšlenky pozitivního stárnutí. Zpěv v kombinaci s pohybem posiluje koordinaci pohybů i muzikálnost, učení nového textu podporuje myšlení a paměť. Podstatné je znovuobjevení smyslu života v kontaktu s mladými členy souboru. Tvůrčí seberealizace členek je podle schopností předávaná mladší generaci. Členky aktivně tráví volný čas, smysluplně pomáhají při realizaci akcí souboru.

Projekt je podpořen městem Česká Skalice.