Město Swidnica

Świdnica (česky Svídnice), zajímavé město s 61 tisíci obyvatel a bohatou historií, se nachází na okraji Sudet, nad řekou Bystřicí. Nová generace obyvatel Svídnice udržuje a rozvíjí tradici jednoho z nejdůležitějších obchodně-hospodářských center, které znali řemeslníci a kupci v celé Evropě.

Svídnice je z hlediska turistiky zajímavým městem. Nejznámější památkou Svídnice, zapsanou na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO, je Kostel Míru pw. Św. Trójcy, známá je také Svídnická katedrála - gotický kostel pw. Św. Stanisława a Św. Wacława nebo Muzeum starodávného kupectví.

Více informací o městě naleznete na stránkách www.um.swidnica.pl