21.7.2018 Slavnostní otevření Dřevěnky, Úpice

V rámci Dnů lidové architektury se v Úpici představí všechny věkové kategorie Folklorního soboru BARUNKA.
Poděkování všem od pana starosty z Úpice:

"Vážení přátelé, začnu slovy pana Pavla Bureše PhDr. :
.... ještě jednou takto děkujeme za perfektní spolupráci, organizační zajištění i výborný program a přívětivou atmosféru během celého sobotního dne na Dřevěnce.
Přejeme, ať se i nadále daří a Dřevěnka se stane vyhledávaným a fungujícím kulturním stánkem!

K těmto slovům se velmi rád připojuji a děkuji vám všem za spolupráci při přípravě a průběhu Dne lidové architektury v našem městě a věřím v další případnou spolupráci.

Radim Fryčka
starosta města Úpice"