28.9.2015 Svatováclavské posvícení, Česká Skalice

Náchodský deník: Posvícení zakončí Jiřinkové slavnosti

FOTOGALERIE

Posvícení, jako slavnost tedy vlastně znamená totéž, co latinské „Convivium“, tedy „obživení“, posilující hostina. Potkávali se v něm lidé všech stavů, muzika všech žánrů, rituály dávné i budoucí, křesťanské s pohanskými. Je to zároveň oslava ukončení sklizně, umístěná císařem Josefem II. na den sv. Václava, patrona české země.
Českoskalické Posvícení s pozvanými hosty z partnerských měst začne děkovným procesím, slavnou mší s krásnou barokní muzikou, dalším procesím-procházkou do Barunčiny školy. Tam bude oslava pokračovat hostinou s nezbytnou muzikou s rozvernými popěvky a bujarými tanci, ale i zbožnými děkovnými písněmi z barokních kancionálů.
Při společných aktivitách se podpoří aktivní podíl nejen místních obyvatel na způsobech objevování, obnovení zvyků.
Realizace projektu umožní poznávání lidové kultury (archivní dokumenty, tradice, zvyky),
lidové tvorby – kapsáře, regionální kuchyně – koláče, hnětynky.
Do zapojení projektu bude oslovena široká veřejnost z měst a okolních obcí Královéhradeckého kraje, opakovaně také všechny panímámy z folklorního souboru, které se účastní divácky oblíbené soutěže Posvícenský koláč.
Takový způsob zapojování veřejnosti vede k rozvoji cestovního ruchu naší oblasti.

Vyhlášení soutěže Posvícenský koláč 2015