únor-březen 2015 Polský projekt „Umělecké dílny
– dobrý způsob vzájemného poznávání se Poláků a Čechů“

FOTOGALERIE
21.2.2015 Umělecké dílny Bardo, PL
22.3.2015 Smrtná neděle
27.-29.3.2015 Pobyt souboru v Bardu, PL
29.3.2015 Velikonoční jarmark

V únoru a březnu 2015 se náš Folklorní soubor Barunka účastnil polského projektu „Umělecké dílny – dobrý způsob vzájemného poznávání se Poláků a Čechů“. Projekt se zrodil k pětiletému výročí založení tamního FS Wiolinek. Nejprve jsme na jeden den navštívili město Bardo a společně s polskými dětmi jsme se učili polský tanec „Krakowiak“ a malé děti zase „Kotka“. Nenechali jsme se zahanbit ani ve výtvarných dílnách, kreslili, lepili, vystřihovali jsme jarní motivy.

Na Smrtnou neděli dopoledne chodí na obchůzku s Lítečkem děvčata podle zápisu B. Němcové přát hezké jaro. Polské děti nám návštěvu oplatily, přijely s doprovodem před polednem a po slavnostním setkání s českoskalickým starostou na radnici panem Staňkem jsme společně došli průvodem až do Babiččina údolí, které jsme slavnostně otevřeli. Dobrou sezónu jsme Údolí popřáli s ředitelem Zámku panem Češkou. Potom jsme u Viktorčina splavu za zpěvu českých i polských lidových písní utopili Mařenu – Zimu.

Na závěr projektu družebního města Bardo jsme byli pozváni na třídenní pobyt v Bardu, jenž byl plný tance, zpěvu, výtvarničení a dalších radovánek. Největší ohlas měla 14 km dlouhá plavba na raftech. Jela souborácká mládež, zahanbit se nedaly ani naše Babičky, pádlovaly, až se hory zelenaly. Pobyt jsme zakončili na slavném bardském Velikonočním jarmarku při nedělní mši a následném vystoupení s polskými dětmi. Také naše samostatné vystoupení se návštěvníkům jarmarku přes ztížené povětrnostní podmínky velmi líbilo.

V Ratibořicích i v Bardu jsme měli svůj stánek, kde jsme nabízeli zdobená vajíčka, pečené sladkosti včetně medových jidášků, pomlázky se pletly na míru koledníkům. Všem chutnala naše vynikající teplá a studená medovina. Za vydatnou pomoc nejen taneční a pěveckou, ale právě především provozní a praktickou srdečně děkujeme: za zajištění stravování manželům Střihavkovým a Scholarestu, za pečení dobrot paní Lemberkové, Rumplesové ml., Suchánkové, Voltrové, za organizaci prodeje ve stánku paní Mertlíkové ml., za tvorbu rukodělných výrobků paní Mertlíkové st., Lemberkové, Rumplesové st., Válkové, panu Slezákovi a Lemberkovi, který se postaral o fotografický záznam.