Projekty

2017-2019
Aktivní senior polsko-českého příhraničí

2016
BYLA VOJNA, proč pak?
REQUIEM, hudební doprovod k zádušní mši sloužené za padlé ve Válce 1866
25 let činnosti Folklorního souboru BARUNKA
BABIČKY Folklorního souboru BARUNKA
Koleda, koleda, Štěpáne
Barok bez paruk

2015
Barok bez paruk
Mlynářské slavnosti 2015
Svatováclavské posvícení 2015

2014
Doplnění knižního a hudebního fondu
MAJALES to jest MÁJ a LES
Prameny

2013
Folklor před folklorem

2009-2010
Lidový rok